Általános szerződési feltételek

Érvényes 2018. július 20-tól.

1. BEVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ A VÁLLALKOZÁSRÓL ÉS A SZOLGÁLTATÁSRÓL
1.1. A vállalkozás adatai és Ügyfélszolgálat:
A vállalkozó neve: Tálosi András
Székhely: 8777 Hosszúvölgy, Kossuth u. 16.; Nyilvántartási szám: 31494529
Adószám: 72101032-1-40
Bankszámlaszám: 11773494-13576475-00000000
E-mail: goobo@goobo.hu
Weboldal címe: www.goobo.hu
Kamarai tagság: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
A cég jelen dokumentumban: “Szolgáltató”
Tálosi András e.v. tagja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának. Nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex.
Az ügyfélszolgálattal és panaszkezeléssel kapcsolatos bővebb információkért lásd a jelen ÁSZF 12. fejezetében foglaltakat.
A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja nem minősül emelt díjnak.
1.2. A MAXIMUM BONELLI című képregény-könyvsorozat (továbbiakban “Sorozat”) megvásárlására és kiszállítására vonatkozó feltételeket, valamint a felek alapvető jogait és kötelezettségeit Magyarországra kiterjedő hatállyal jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban “ÁSZF”) tartalmazzák.
1.3. Tájékoztatjuk, hogy a www.goobo.hu weboldalról (továbbiakban “Weboldal”) beküldött előfizetése esetén ún. távollévők között kötött szerződés jön létre, amely olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
1.4. A Sorozat egyes lapszámainak (továbbiakban “Termék”) lényeges tulajdonságairól a Weboldalon tájékozódhat.
1.5. Kérjük, amennyiben előfizetője szeretne lenni a Sorozatnak, akkor figyelmesen olvassa el a jelen ÁSZF-et és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve (a továbbiakban Ön jelen ÁSZF-ben “előfizető”).
1.6. Tájékoztatjuk, hogy a Weboldal böngészésével, ill. az előfizetés elküldésekor Ön elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat és hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez.
1.7. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et módosítsa. Az ÁSZF kezdő időbeli hatályát az oldal tetején a cím alatti dátum jelzi. Tájékozottsága érdekében, kérjük, rendszeresen látogassa a Weboldalt, és olvassa el az ÁSZF-et.
1.8. Jelen ÁSZF nyelve magyar. A szerződéskötés lehetséges nyelve magyar. A Weboldalon megjelenő termékleírások és szöveges információk magyar nyelvűek.
1.9. A Weboldalon tett előfizetések nem minősülnek írásbeli szerződésnek. Írásbeli szerződésnek a vásárlásról kiállított számla minősül, mely minden esetben iktatásra és a könyvelési szabályok szerinti tárolásra kerül.
Egyebekben a Weboldalon tett előfizetések nem kerülnek iktatásra, azok kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre. Előfizetéséről visszaigazoló e-mailt kap. Kérjük, a visszaigazoló e-mailt őrizze meg!
1.10. Jelen ÁSZF letölthető .pdf formátumban a Weboldalról. Tájékoztatjuk, hogy az ÁSZF ismerete az előfizető kötelezettsége, ill. az ÁSZF letöltési lehetőségével a Szolgáltató eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. §-ban foglalt kötelezettségeknek. Az előfizetés működésével és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a fent megadott elérhetőségeinken állunk szíves rendelkezésére.

2. A SOROZAT
2.1. A Sorozat előfizetésével képregényeket vásárolhatnak, és ezzel összefüggésben szolgáltatásokat (pl. szállítás) vehetnek igénybe.
2.2. Nagy gondot fordítunk arra, hogy az általunk kínált termékekről a legpontosabb tájékoztatást adjuk.
2.3. Az előfizetésben érintett Termékek megtekintésére nincs lehetőség. Az előfizetés igénybevétele csak interneten a Weboldalon keresztül lehetséges.
2.4. Az előfizetés módjáról, tartalmáról, és tartamáról jelen ÁSZF 3. fejezete rendelkezik.

3. ELŐFIZETÉS
3.1. Az előfizetés módja:
3.1.1. Előfizetni a Weboldalon található, az előfizetésre vonatkozó elektronikus űrlap (továbbiakban “Űrlap”) kitöltésével lehet.
3.1.2. Az Űrlap kitöltése során az előfizető köteles megadni Nevét, E-mail címét, a Postacímet, ahová szeretné, hogy az előfizetett Termékek kiszállításra kerüljenek, és a Számlázási nevet és címet, amire a Szolgáltató a számlát kiállíthatja.
3.1.3. Az Űrlap kitöltése után az ‘Elküld’ gombra kattintva lehet az előfizetést megrendelni. Az ‘Elküld’ gombra kattintás után rendszerünktől azonnal kap egy visszaigazoló képernyőt, valamint Ön és a Szolgáltató közt szerződés jön létre.
3.1.4. Az előfizetés elküldése után a Szolgáltató köteles az előfizetőnek 48 órán belül e-mailben visszaigazolni az előfizetés létrejöttét. A visszaigazoló e-mailben szerepelni fog az előfizetés összege, a rendelés egyedi száma és a fizetési határidő is.
3.1.4.1. Amennyiben a Szolgáltató nem teljesíti a 3.1.4. pontban foglalt kötelezettségét, az előfizetési szerződés nem jön létre, az előfizető semmilyen díj megfizetésére nem kötelezhető.
3.1.5. Az esetleges adatmódosításokat az előfizető e-mailben jelezheti a Szolgáltatónak. Amennyiben a Termék már átadásra került a Magyar Posta részére, az adatmódosítás arra a csomagra már nem lehetséges.
3.1.6. Az előfizetni csak magyarországi postázási cím és magyarországi számlázási adatok megadásával lehetséges. Ellenkező esetben az előfizetői szerződés nem jön létre.
3.1.7. Előfizetni kizárólag 18. életévét betöltött felhasználónak van lehetősége, aki a Ptk. 8:1 § 3. pontja értelmében fogyasztónak minősül (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy). A kiskorú természetes személy által benyújtott megrendelés semmis. A Szolgáltató ebből származó kárát a vétőképtelen kiskorú gondozójától (szülőjétől vagy gyámjától) követelheti. Semmilyen esetben nem vásárolhatnak viszonteladók vagy nagykereskedők, vagy a Temékeket viszonteladás céljából megvásárolni szándékozó alanyok.
3.2. Az előfizetés tartalma:
3.2.1. Az Űrlap bevezető szövegéből minden esetben egyértelműen kiderül, hogy a Sorozat melyik Termékétől indul majd az előfizető előfizetése, valamint, hogy mennyibe kerül az előfizetés első részlete.
3.2.2. Az előfizetés összege minden esetben Forintban, áfával együtt kerül feltüntetésre. Az előfizetés ára tartalmazza a postaköltséget (erről bővebben lásd az ÁSZF 5. fejezetét).
3.2.3. A Sorozat korábban megjelent Termékeire nem lehet előfizetni, azokat személyesen a Szolgáltatótól vagy interneten keresztül a Szolgáltató szerződéses partnereitől lehet megvásárolni.
3.2.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Sorozatban előre meghirdetett Termékeinek kiadási sorrendjén változtasson.
3.2.5. A Sorozat az olasz Sergio Bonelli Editore kiadó által megjelentetett képregényei közül válogatja össze Termékei tartalmát.
3.3. Az előfizetés tartama:
3.3.1. Az előfizetési szerződés a Sorozat összes, majdan megjelenő kötetére szól. A teljes Sorozat előfizetési díját az előfizető részletekben fizeti meg, amely mindig 3 (azaz három) Termék előfizetői árát foglalja magában.
3.3.2. Az előfizetett Termékek kiküldésére leghamarabb az aktuális Termék megjelenésekor kerül sor.
3.3.3. Az előfizetői díj következő részletének összegéről, valamint fizetési határidejéről mindig a legutóbbi részlettel kifizetett 3. Termék kiszállítása után a Szolgáltató elektronikus-, vagy papíralapú levélben értesíti az előfizetőt. Amennyiben a Sorozat véget ér, az előfizetői szerződés automatikusan felbomlik.
3.4. Az előfizető adatait a Szolgáltató elektronikusan tárolja az előfizetői szerződés felbomlásáig.

4. FIZETÉS
4.1. Az előfizetési díj részletének összege minden esetben Forintban értendő, amely tartalmazza az áfát is.
4.2. Az előfizetési díj részletének összegét az előfizető banki befizetéssel vagy átutalással tudja megfizetni a Szolgáltató számára a visszaigazoló e-mailben szereplő határidőig. A megfizetés módját az előfizetőnek a 3.3.8. pontban foglaltak mérlegelésével tanácsos megválasztania.
4.3. A szolgáltató számlaszáma: 11773494-13576475-00000000,
A számla tulajdonosa: Tálosi András,
A számlavezető: OTP Bank.
4.4. Az átutalás/befizetés közleményében fel kell tüntetni az előfizető nevét, valamint: a visszaigazoló e-mailben kapott egyedi rendelésszámot, vagy a további előfizetői díjrészletek esetén a díjrészlet megfizetéséről szóló tájékoztató levélben (lásd 3.3.3. pont) szereplő rendelésszámot.

5. SZÁLLÍTÁS ÉS ÁTVÉTEL
5.1. Az előfizetett Termékeket a Magyar Posta Zrt. (továbbiakban “Szállító”) szállítja ki az előfizetőnek. A Szállítónál a Termék normál levélként kerül feladásra.
5.1.1. Az Űrlap kitöltésekor az előfizetőnek lehetősége van a Szállító kiegészítő szolgáltatásait igényelni a szállításhoz. Ennek költségei a Szállító mindenkori díjszabásához igazodnak, és minden esetben hozzáadódnak az előfizetési díj részletének végösszegéhez.
5.1.2. A kézbesítés szabályait a Szállító mindenkori Általános Szerződéses Feltételei tartalmazzák.
5.1.3. A Termék feladásáról a Szolgáltató e-mailben értesíti az előfizetőt.
5.1.4. Amennyiben a Terméket az előfizető hibájából (például: rossz/hibás címet adott meg, stb.) meghiúsult kézbesítés miatt a Szállító visszajuttatja a Szolgáltatóhoz, a postaköltség előfizető általi megfizetése, és a szükséges adategyeztetés után a Termék ismét feladásra kerül. Amennyiben az előfizető az ismételt szállítás postaköltségét nem fizeti meg a Szolgáltató jelzésétől számított 30 napon belül, a Szolgáltató a Sorozat további Termékeire azonnal felbonthatja az előfizetői szerződést, melyről e-mailben értesíti az előfizetőt, mely esetben a Szolgáltató az előfizetési díjrészlet összegéből mindössze a korábban a Szállítónál egyszer sem feladott Termékek előfizetői árának visszafizetésre kötelezhető.
5.1.5. Amennyiben a Szolgáltató nem kapja vissza a Szállítótól a Terméket, úgy a kézbesítés sikeresnek tekintendő. A Szolgáltató hibáján kívül kézbesítésre nem került Termékért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.
5.2. Az előfizető választhatja, hogy az előfizetésében már megjelent termékeket személyesen veszi át a Szolgáltatótól valamely budapesti képregényes rendezvényen, amelyiken a Szolgáltató standot állít. A lehetséges rendezvényről a rendezvény előtt két héttel a Szolgáltató e-mailben értesíti az előfizetőt.
5.2.1. Amennyiben az előfizető fél éven belül nem veszi át a Termékeket, úgy előfizetési szerződése felbomlik, melyről a Szolgáltató haladéktalanul e-mailben értesíti az előfizetőt. Ebben az esetben a Szolgáltató az előfizetési díjrészlet azon összegét, ami az át nem vett Termékekre volt esedékes, 15 napon belül visszautalja az előfizetőnek.

6. AZ ELŐFIZETÉS FELMONDÁSA, FELBOMLÁSA
6.1. Az előfizető az előfizetés időtartama alatt bármikor felbonthatja előfizetői szerződését.
6.2. Az előfizetői szerződést az előfizető csak az általa a Szolgáltató felé megadott e-mail címről a goobo@goobo.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben tett egyértelmű szándéknyilatkozattal bonthatja fel. A szerződés felbomlásáról a Szolgáltató e-mailben értesíti az előfizetőt.
6.3. Az előfizetés felbontásakor az előfizető számára már postára adott Termék már részét képezi az előfizetésnek.
6.4. Az előfizetés felbontásakor az előfizető számára még ki nem küldött, de előre kifizetett Termékek előfizetői árát a Szolgáltató 14 napon belül köteles visszautalni az előfizetőnek.
6.5. A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy amennyiben az előfizetési díj aktuális részletének kifizetésétől számított fél éven belül nem jelenik meg a kifizetett első Termék, a Szolgáltató az előfizetési díj részletének összegét (beleértve a Szállító egyéb szolgáltatásainak igénybevételére szóló összeget) maradéktalanul visszautalja az előfizetőnek. A Szolgáltató továbbá kötelezi magát, hogy amennyiben valamelyik Termék nem jelenik meg az előző lapszámtól számított három hónapon belül, úgy az előfizetési szerződés felbomlik, és a meg nem jelent Termékek előfizetői árát (beleértve a Szállító egyéb szolgáltatásainak igénybevételére szóló összeg a meg nem jelent Termékekre vetített részletét) az előfizetőnek visszafizeti. Amennyiben az előfizetői időszak alatt az előfizetői ár emelkedett, az esetleges visszatérítésnél az előfizetési szerződés megkötésekor érvényes ár kerül figyelembevételre.
6.6. A Szolgáltató minden esetben átutalással fizeti vissza a 6.4. és 6.5. pontok szerinti felmerülő összegeket arra a számlaszámra, amiről az előfizetési díj részletének befizetése megérkezett. A Szolgáltató nem kötelezhető visszafizetésre, amennyiben az előfizetési díj részletének összege nem átutalással került megfizetésre, és az előfizető később sem adott meg bankszámlaszámot.
6.7. A Szolgáltató az esetleges visszafizetésről előre nem értesíti az előfizetőket.
6.8. A Szolgáltató az előfizetői szerződés felbomlásáról a felbomlástól számított 48 órán belül e-mailben tájékoztatja az előfizetőt.

7. TERMÉKSZAVATOSSÁG
7.1. A Szolgáltató Termékével kapcsolatban Önt megilleti a termékszavatosságra vonatkozó Ptk. rendelkezések alapján biztosított igények érvényesítése. Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 8. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
7.2. Termékszavatosság keretében, a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog hibája esetén a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
7.3. Termékszavatossági igényét Ön a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
7.4. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
7.5. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
7.6. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
7.7. A Szolgáltató az alábbiak szerint felhívja az előfizető figyelmét arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
7.8. A Termékszavatosság alapján az előfizetőt megillető igények érvényesítése érdekében az előfizetőnek mindenekelőtt igazolnia kell a vásárlás dátumát és a Termék átadását. Ezért, az adott bizonyítás szempontjából, célszerű megőrizni minden dokumentumot, amellyel igazolni tudja a vásárlás, illetve az átadás dátumát.
7.9. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

8. KELLÉKSZAVATOSSÁG
8.1. Az előfizető a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
8.2. Az előfizető – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
– kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az előfizető által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha az előfizető a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az előfizető is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
– választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az előfizető viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
8.3. Az előfizető köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk az előfizető figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
8.4. Az előfizető a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
8.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az előfizető igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az előfizető köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
8.6. Az előfizető a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
8.7. Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését az előfizetőnek kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló dokumentumot az előfizető bemutatja.
8.8. A Szolgáltató az előfizető bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti
– az előfizető nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; valamint
– a Termék megnevezését, előfizetői árát; valamint
– a szerződés Szolgáltató általi teljesítésének időpontját; valamint
– a hiba bejelentésének időpontját; valamint
– a hiba leírását; valamint
– szavatossági igénye alapján az előfizető által érvényesíteni kívánt jogot, mely esetében figyelemmel kell lenni a Termék jellegére; valamint
– szavatossági igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.
8.9. Ha a Szolgáltató szavatossági kötelezettségének az előfizető által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben adja meg. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon az előfizető rendelkezésére bocsátjuk.
8.10. Amennyiben a szavatossági igény teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tudunk nyilatkozni, az azzal kapcsolatos álláspontunkról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon értesítjük.

9. KÉSEDELMES FIZETÉS
9.1. Amennyiben az előfizető elmulasztja az esedékes előfizetési díjrészlet (melyről a Szolgáltató a 3.3.3. pont szerint tájékoztatta az előfizetőt) megfizetését a megadott határidőre, késedelembe esik.
9.2. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató e-mailben, a következményekre való figyelmeztetéssel, felszólítja az előfizetőt a fizetési kötelezettsége teljesítésére.
9.3. Az előfizető tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy késedelme esetén a tartozás behajtása érdekében a Szolgáltató erre szakosodott követeléskezelő céget vagy ügyvédi irodát vegyen igénybe. Hozzájárul ahhoz, hogy a tartozás érvényesítésével összefüggő személyes adatai harmadik fél részére az adatkezeléshez szükséges célból és ideig átadásra kerüljenek.

10. SZELLEMI TULAJDON
10.1. A Weboldal és a Weboldalon használt illusztrációk a Szolgáltató tulajdonát képezik. A Weboldal tartalma a Szolgáltató vagy kereskedelmi partnereinek kizárólagos tulajdonát képezik. Szigorúan tilos a Weboldal tartalmának bármilyen módon történő részleges vagy teljes másolása (kivéve az alábbiakban kifejezetten tervezett módokat), terjesztése, közzététele, továbbítása, módosítása vagy értékesítése, vagy az onnan származó művek létrehozása.
10.2. “GooBo Kiadó” a Szolgáltató által kezelt fantázianév. A www.goobo.hu weboldal és a hozzá tartozó domain szintén a Szolgáltató tulajdonát képezik.
10.3. Tilos a szerzői jogra, a márkanévre vagy más kizárólagos jogokra vonatkozó hivatkozásoknak vagy az ott lévő tartalmaknak a www.goobo.hu weboldalról történő másolása és kereskedelmi célú felhasználása. Ön másolatot készíthet a www.goobo.hu weboldalon közzétett internet oldalakról személyes, nem kereskedelmi célú használatra azzal a feltétellel, hogy az Internet oldalak minden egyes másolata megőrzi a “szerzői jogokra” és más, ott feltüntetett kizárólagos jogokra vonatkozó utalásokat.

11. IRÁNYADÓ JOG
11.1. Az előfizető és a Szolgáltató között kötött szerződésre a magyar jog az irányadó.
11.2. A jelen jogválasztása azonban nem eredményezheti azt, hogy az előfizetőt, amennyiben az előfizető szokásos tartózkodási helye nem Magyarországon van, megfosszák az olyan rendelkezések által biztosított védelemtől, amelyektől jogválasztás hiányában alkalmazandó jog értelmében megállapodás útján nem lehet eltérni.

12. PANASZ, PANASZKEZELÉS
12.1. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos bármilyen észrevételét, ill. panaszát szívesen fogadjuk az 1.1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén. Panaszát legkésőbb harminc napon belül, e-mailen válaszoljuk meg. Válaszunkat kifejezett kérése esetén továbbítjuk postai úton. Panaszára adott válaszunkat három évig megőrizzük.
12.2. Az elutasító választ indokoljuk és tájékoztatjuk, hogy elutasító válasz esetén a megyei (Zala) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testületekhez fordulhat, melynek neve: Zala Megyei Békéltető Testület, székhelyének postai címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. A békéltető testületekről és eljárásukról a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján (www.nfh.hu) tudhat meg több információt. Panasza esetén elsődlegesen a fogyasztó lakóhelye szerinti békéltető testület illetékes.
12.3. Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató a székhelye szerinti békéltető testületnél vagy – valamennyi békéltető testületre kiterjedő hatállyal – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál írásban, visszavonásig érvényes általános alávetési nyilatkozatot tehet, amelyben vállalja, hogy a békéltető testületi eljárásnak és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát. Az alávetési nyilatkozatban a Szolgáltató kötelezettségvállalásának mértékét, illetve hatályát a jogvita tárgyának általa meghatározott értékében vagy más módon is korlátozhatja. A Szolgáltató mentesül e nyilatkozat kötőereje alól, ha bizonyítja, hogy azt a szerződéskötésig a vállalással azonos módon visszavonta.
12.4. Fogyasztóvédelmi panasz esetén felkeresheti a területileg illetékes Nagykanizsai Járási Hivatalt. A Járási Hivatal elérhetősége:
Cím: 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
Telefonszám: +36 93 509 510
12.5. Versenyjogi szabályok sérelme esetén a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordulhat
Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (1) 472-8900
Fax: (1) 472-8905

13. JOGKIKÖTÉS
13.1. Előfizetésre és azzal összefüggésben felmerülő kérdésekre egyebekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
13.2. Az előfizető és a Szolgáltató közötti vitás kérdéseket a felek békés úton, ill. az ÁSZF-ben megjelölt hatóságok békéltető és egyéb testületei előtt rendezik. Bírósági út igénybevétele esetén kikötik a Nagykanizsai Járásbíróság és a Zalaegerszegi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

14. ADATKEZELÉS ÉS SÜTIK
14.1. Adatkezelési tájékoztatónkat a Weboldal alján, a http://goobo.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ oldalon találja.
14.2. A Sütik kezelésével kapcsolatos tájékoztatót a http://goobo.hu/idegtepo-sutik/ oldalon találja.

Hosszúvölgy, 2018. július 20.

Jelen ÁSZF letölthető .pdf formátumban INNEN.

KAPCSOLAT

A KIADÓ ADATAI:

Kiadó: Tálosi András
Székhely: 8777 Hosszúvölgy, Kossuth u. 16.
Adószám: 72101032-1-40
Elérhetőség: goobo[kukac]goobo.hu

© Goobo – Tálosi András
© Sergio Bonelli Editore SpA

Az oldal sütiket használ, a böngészéssel pedig ezt tudomásul veszed.