Zorro új világa

Alta-California, 1832

Négy éve ért véget a mexikói háború, aminek során Spanyolország elveszítette a California feletti uralmát, s ezzel végleg megkopott az újhaza felfedezésével szerzett dicsősége és elveszni látszott amúgy is csekély amerikai befolyása.

A mexikóiak azonban hiába arattak győzelmet a spanyolok felett, a belpolitikai csatározások miatt újabb és újabb kormányok igyekeztek ideig-óráig irányítani az egész országot, ami utat engedett a különböző rablóbandák rohamos elszaporodásának.

A periférián lévő területek fölött, amilyen Alta-California is volt, a helyi kormányzók lényegében teljhatalommal rendelkeztek, és az adók beszedésén kívül alig törődtek a tartományokkal. A törvények betartásáért felelős tisztviselőket kényük-kedvük szerint nevezték ki, akik pedig – a felsőbb kontroll hiányában – rendre vissza is éltek hatalmukkal.

Habár a spanyol uralom terhes volt a nép számára, a mexikóiak fékezhetetlensége tovább rontott a helyzetükön. A megnövekedett adók, valamint a korrupt tisztségviselők miatt kiszámíthatatlanná vált törvénykezés végül a nemesek szemében is visszatetszést keltett. Nem is csoda, hogy néhányuk már az Egyesült Államok felé kacsintgatott.

A magyar változat

Amikor elkezdtük előkészíteni a magyar változatot, világos irányvonalak voltak előttünk nem csak arra vonatkozóan, hogy merre szeretnénk vinni Zorro történetét, hanem arra vonatkozóan is, hogy miként szeretnénk ezt megtenni.

Az egyik legfontosabb kikötésünk az volt, hogy – noha inspirálódunk belőlük, mégis – különbözzön minden eddigi feldolgozástól. Új ötletekből építkezve egészen új alapokra helyeztük Zorro történetét.

A másik sarkalatos pontot az eredettörténet jelentette. Mivel sokan ismerik a Disney sorozatát, de még többen a Zorro álarcát és folytatását, és mivel mi nem akartunk egyik feldolgozás kronológiájába se bekapcsolódni, úgy gondoltuk, akkor tudunk igazán megágyazni a karakter magyar bemutatkozásának, ha a hőssé válás útját egészen a kezdetektől elmeséljük.

Így meglesz az a szabadságunk, hogy arra vezessük az eseményeket és a karaktereket, amerre kedvünk tartja, nem kell semmilyen kontinuitásba beilleszteni a mi változatunkat.

Több képregényes feldolgozás is készült már (ezek minősége a jótól a megkérdőjelezhetőn át a rettenetesig minden skálát bejártak), volt, amelyik a Disney-sorozat hősromantikájában mélyült el, volt, amelyik már-már a trash irányba vitte Zorro karakterét, és volt, amelyik szinte egy californiai Batmanként mutatta be a főszereplőt. Mi ezek közül egyik irányt sem akartuk választani, inkább a karakter eredetijéhez nyúltunk vissza, aki nem retten vissza a harctól, ugyanakkor – kiváló stratégaként – minden lépését előre megtervezi, és nem alkalmaz erőszakot pusztán ösztönből.

Barátok és ellenfelek

Hiába volt szabad kezünk, a főbb szereplők jelenlétéhez mindenképp ragaszkodtunk, hiszen Zorro mellett ott kell hogy álljon a hű szolga, Bernardo, de Zorro világa elképzelhetetlen a kövér Garcia őrmester nélkül is. Ugyanakkor viszont nagyobb hangsúlyt akartunk fektetni arra, hogy a de la Vega birtok igazi “élő” hely legyen, ezért az ismert mellékszereplők mellett több újat is bevezetünk, akiknek nem csak díszlet-szerep fog jutni.

De ha már szó volt a barátokról: az első nagy kérdésünk a főgonosz kiléte volt, aki ellen Zorronak fel kell vennie a harcot, és aki méltó ellenfele lehet hősünknek – nem beszélve arról, hogy kellő motivációt nyújthat a híres álarc felvételére. A helyőrség gaz kapitánya mellett ezért egy olyan új ellenséget akartunk behozni, akitől azt várnánk, hogy inkább az öreg de la Vega nemezise lehetne, semmint egy álarcos lovasé.
Ennek a kritériumnak tökéletesen megfelelt Cesar Cazares, a mexikói háború spanyol tábornokából lett dúsgazdag földesúr, aki jól tudja, hogy elegendő mennyiségű pénzzel könnyen érvényesítheti akaratát.
És vajon miként győzhet a penge a pénz hatalma fölött? Nagyon izgalmas kérdésnek bizonyult, ezért feltétlen utána akartunk járni.

A magyar változat legnagyobb erénye az lett, hogy a már ikonikus karakterek – némi csavarral – mind visszatérnek, de mellettük sem törpülnek majd el az új szereplők, akik asszisztálni fognak Zorro egyre növekvő hírnevéhez…

© 2019 Zorro Productions Inc.,  ZORRO ®
© 2019 Tálosi András

Az oldal sütiket használ, a böngészéssel pedig ezt tudomásul veszed.